hij kan zo afgemeten spreken

hij kan zo afgemeten spreken
hij kan zo afgemeten spreken{{/term}}
he can be so formal in his words; 〈bedacht〉 he chooses his words so deliberately

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”